Kuchaytirilgan Endotraxeal Naychalar (Og'iz / Burun) (Manjetli / Manjetsiz)